1

ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА ДООЕЛ Скопје

2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 03.04.2018


2016 година

2015 година