Vendime për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios / Vendime për ndarje të lejeve

image_pdfimage_print

Viti 2018 

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të 1 (një) leje për një radio emetim të shërbimit programor të radios biseduese-muzikore të formatit të specializuar, në gjuhën shqipe dhe maqedonase në nivel shtetëror

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes së një institucioni joprofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios dhe shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Strumicës

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të shërbimit programor të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Strugës

Vendim për për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor, radio muzikore-biseduese në format të përgjithshëm, në nivel lokal, në rajonin e komunës së Strugës


 

Viti 2017

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes së një institucioni joprofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios dhe shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Shtipit

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios së shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Krivogashtanit


Viti 2016

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në shërnimit programor nivel lokal, në rajonin e komunës së Kumanovës

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Gostivarit


Viti 2015

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, (komuna e Karbinci)

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, (komuna e Pllasnicës)Accessibility

Accessibility