Одлуки за одземање дозволи

image_pdfimage_print

Одлуки за одземање дозволи ТВ емитување / Решенија за бришење од регистарот / Престанок на важност на дозволи

Одлуки за одземање на дозвола за ТВ емитување 

 

2021 година

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија 

2020 година

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница

Одлука за одземање дозвола за телевизиско емитување на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на бр.08-562 од 03.01.2020 година на ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ, Тетово

2019 година

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-495 од 05.11.2019 година на 1 ТВ ДООЕЛ Скопје

 Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-387 од 21.08.2019 година на ТВ Ирис ДОО Штип

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-7 од  05.01.2015 година на ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-17 од 05.01.2015 година на ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-21 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово 

 

2018 година

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ 

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес

 Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје

2017 година

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ Скопје ДОО Скопје

2016 година

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Радиодифузно друштво Скај Нет Манчев ДОО Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Телевизија Супер Скај, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш

2015 година

 Одлука за одземање на дозволата за ТВ емитување на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје

2014 година

Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ

 

Решенија за бришење од регистарот на радиодифузери

2022 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво СИТИТ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

2021 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија 

2020 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери за ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница

Решение за бришење од регистар на радиодифузери за ТРД ТВ Вижн БМ- ТВ Канал ВИЗИЈА Скопје

Решение за бришење од регистар на радиодифузери за ТРД ТВ МОРИС Охрид

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово

 Решение за бришење од регистарот на радиодифузери ТРД  Телевизија СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје

2019 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово 

 Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД КАНАЛ 5 Плус

Решение за бришење од регистар на радиодифузери на ТРД ТВ Хана, Мевљан ДООЕЛ Куманово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери, на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп 

 

2018 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар

2017 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РЕГИОНАЛНА ТВ О2 ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

 Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДОО Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

2016 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Телевизија Супер Скај, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Радиодифузно друштво Скај Нет Манчев ДОО Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ Еми ДООЕЛ Радовиш

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговско радиодифузно друштво ДАЛГА-КРТ Гордана ДООЕЛ Куманово

2015 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје

 

Одлука за престанок на важност на дозвола

2014 година

Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ ТетовоAccessibility

Accessibility