Lejet e hequra

image_pdfimage_print

Vendime për heqjen e lejeve për TV emetim / Aktvendime për fshirje nga regjistri / Pushim i vlefshmërisë së lejeve

Vendime për heqjen e lejeve për TV emetim 

Viti 2020 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit të SHTR TV-ANISA SHPKNJP Fsh. Plasnic-Plasnicë 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit të SHTR Vizhn BM-TV KANAL VIIZIJA SHPK Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit nr.08-562 me datë 03.01.2020 të TV KISS, Zlate SHPKNJP Tetovë 

Viti 2019 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit nr.08-495 me datë 05.11.2019 të 1 TV SHPKNJP Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit nr.08-387 me datë 21.08.2019 tëTV Iris SHPK Shtip 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit nr.08-7 me datë 05.01.2015 të SHTR Kanal 5 Plus SHPKNJP Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit nr.08-17 me datë 05.01.2015  të SHTR TV Skopje SHPK Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios nr. 08-21 me datë 05.01.2015 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive K TRI TELEVIYIJA SHPKNJP Kumanovë 

Viti 2018 

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR RTV ORBIS Manastir SHPKNJP 

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TELEVIZIJA NOVA SHPKNJP Shkup

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR Telekanal A1 SHPKNJP Strumicë

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR KANAL EDEN TELEVIZIJA SHPKNJP Veles

pdf Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup

Viti 2017

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit INTEL SHPK Strumicë

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV ART Artan SHPK Tetovë

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV Skopje SHPK Shkup

Viti 2016

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit RADIO OHRID SHPK Ohër

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë së radiodifuzionit Skaj Net Mançev SHPK Shkup

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV Amazon SHPKNJP Shkup

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit Televizioni Super Skaj, Muslim SHPKNJP f. Reçicë e Vogël Tetovë

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV EMI SHPKNJP Radovish

Viti 2015

 Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV AMAZON SHPKNJP Shkup

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV BTR Nacional Zoran SHPKNJP Shkup

Viti 2014

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV ART KANAL Strugë SHPKNJP

 

Aktvendime për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve

Viti 2017

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TOPESTRADA SHPKNJP Tetovë

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TV ART Artan SHPK Tetovë

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TV SKOPJE SHPK Shkup

Viti 2016

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për SHTR Televizioni Super Skaj, Muslim SHPKNJP f.Reçicë e Vogël Tetovë

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit Skaj Net Mançev SHPK Shkup

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TV Emi SHPKNJP Radovish

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit DALGA-KRT Gordana SHPKNJP Kumanovë

Viti 2015

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për TV BTR Nacional Zoran SHPKNJP Shkup

 

Vendim për pushim të vlefshmërisë së lejes

Viti 2014

Vendim për pushim të vlefshmërisë së lejes për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive për SHTR TV ART Artan SHPKNJP TetovëAccessibility

Accessibility