Lejet e hequra

Vendime për heqjen e lejeve për TV emetim / Aktvendime për fshirje nga regjistri / Pushim i vlefshmërisë së lejeve

Vendime për heqjen e lejeve për TV emetim 

2024

Vendimpër marrjen e lejes për transmetim televiziv të ShTR TV-KANAL VIS SHPKNJP Strumicë

2023

Vendim për marrjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive televizioni IRIS SHPK Shtip

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV NOVA SHPK Gjevgjeli

2022

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare radiodifuzive KANAL-21 SHPKNJP Veles

2021

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV NOVA SHPK Gjevgjeli

2020 година

Vendim për heqjen e lejes për transmetim televiziv të SHTR TV ANISA SHPKNJP fsh. Plasnicë-Pllasnic 

Vendim për heqjen e lejes për transmetim televiziv të SHTR Vizhn BM-TV Kanal VIZIJA SHPK Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për transmetim televiziv me nr. 08-562 nga 03.01.2020 të TV KISS, Zlate SHPKNJP tetovë.  

2019 година

Vendim për marrjen e lejes për emetim televiziv nr.08-495 nga 05.11.2019 të  1 TV SHPKNJ Shkup

Vendim për heqjen e lejes pët transmetim televiziv nr.08-387  nga 21.08.2019 të  TV Iris SHPK Shtip

Vendim për heqjen e lejes për transmetim televiziv nr.08-54  nga 27.02.2019  të SHTR TV SKOPJE SHPK Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për transmetim televiziv nr.08-52 nga  22.02.2019 të SHTR KANAL 5 PLUS SHPKNJP Shkup

Vendim për heqjen e lejes për transmetim televiziv nr.08-66 nga 22.02.2019 të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive K TRI TELEIVZIJA SHPKNJP Kumanovë  

2018 

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR RTV ORBIS Manastir SHPKNJP 

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TELEVIZIJA NOVA SHPKNJP Shkup

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR Telekanal A1 SHPKNJP Strumicë

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR KANAL EDEN TELEVIZIJA SHPKNJP Veles

pdf Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup

2017

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit INTEL SHPK Strumicë

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV ART Artan SHPK Tetovë

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV Skopje SHPK Shkup

2016

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit RADIO OHRID SHPK Ohër

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë së radiodifuzionit Skaj Net Mançev SHPK Shkup

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV Amazon SHPKNJP Shkup

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit Televizioni Super Skaj, Muslim SHPKNJP f. Reçicë e Vogël Tetovë

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV EMI SHPKNJP Radovish

2015

 Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV AMAZON SHPKNJP Shkup

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV BTR Nacional Zoran SHPKNJP Shkup

2014

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV ART KANAL Strugë SHPKNJP

Aktvendime për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve

2023

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit Shoqëria Tregtare Radiodifuzive TV ZDRAVKIN Angellçe Zdravkin SHPKNJP Veles

pdfAktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive TV К&М KISS&МЕNADA SHPKNJP Tetovë

pdfAktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive televizioni IRIS SHPK Shtip

pdfAktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive TELEVIZIONI POLLOG SHPKNJP Tetovë

2022

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit KANAL-21 SHPKNJP Veles

2017

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TOPESTRADA SHPKNJP Tetovë

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TV ART Artan SHPK Tetovë

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TV SKOPJE SHPK Shkup

2016

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për SHTR Televizioni Super Skaj, Muslim SHPKNJP f.Reçicë e Vogël Tetovë

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit Skaj Net Mançev SHPK Shkup

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TV Emi SHPKNJP Radovish

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit DALGA-KRT Gordana SHPKNJP Kumanovë

2015

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për TV BTR Nacional Zoran SHPKNJP Shkup

Vendim për pushim të vlefshmërisë së lejes

2014

Vendim për pushim të vlefshmërisë së lejes për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive për SHTR TV ART Artan SHPKNJP TetovëAccessibility

Accessibility