ФИБЕРНЕТВОРКС ДООЕЛ Скопје

2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

 Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио  и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016  

Изречена мерка:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016


2015 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.11.2015 – аналоген пакет

Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.11.2015 – дигитален пакет

– Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.04.2015

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси 

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 03.04.2015 – дигитален пакет

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 03.04.2015 – аналоген пакет

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

 – Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 09.04.2015 

Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 10.03.2015

Употреба на јазик

Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 10.03.2015

 

 Accessibility

Accessibility