ГЛОБАЛСАТ с.Мирковци Чучер-Сандево Скопје

image_pdfimage_print

2022 година

Ивештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Глобалсат – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.07.2022

Редовен програмски надзор Глобалсат – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 22.07.2022

Редовен програмски надзор Глобалсат –  (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 20.01.2022


2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2015 година

 Accessibility

Accessibility