1

GTA

2016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Импресум, Заштита на изворот на информации

– Контролен административен надзор GTA (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 30.03.2016

– Редовен административен надзор GTА (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 11.02.2016

  • Решение за мерка опомена GTА (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 16.02.2016

2015 година

Извештај од спроведен надзор/мерка опомена

Заштита на изворот на информации

– Редовен административен надзор GTА (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2015

  • Решение за мерка опомена GTA (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 04.03.2015