ХДТВ МЕГА

2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ХДТВ Мега ДООЕЛ Скопје – 19.12.2016


2015 година:

– Извештај од котролен надзор врз работата на ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје – (во целост постапл по решението)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Решение за преземање мерка против ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје -(не се констатирани прекршувања од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility