Магазин „Храна и вино“

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Храна и вино – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 02.05.2018

Храна и вино – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2018

Изречена мерка:

Импресум

Храна и вино – член 14 став 1 од Законот за медиуми – 02.03.2018


2015 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на изворот на информации

– Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 02.11.2015 

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 04.11.2015 

 Accessibility

Accessibility