ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка

2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 10.03.2016

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси 

– Член 50 став 3; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 22.01.2016

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги – 25.01.2016


2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 09.06.2015

– Член 50 став 5; член 64 став 2; 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 13.05.2015

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

 – Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги – 15.05.2015

 Accessibility

Accessibility