Избори 2016

Извештаи до Државна изборна комисија

– Предлози за постапување од Привремената комисија за следење на медиумското претставување и писмени извештаи од извршен надзор

– Преглед на поднесени барања за поведување прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик – неодржани Предвремени парламентарни избори (јуни, 2016)

– Преглед на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик – Предвремени парламентарни избори (декември, 2016)

 – Процедура на постапување при мониторингот на изборното медиумско претставување за Предвремените парламентарни избори што ќе се одржат во 2016 година

– Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

– Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик

Неофицијална верзија на пречистениот текст на Изборниот законик

– Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

– Став на Агенцијата за обврската да врши надзор врз изборното медиумско претставување на интернет порталитеAccessibility

Accessibility