Избори 2024


 


Допис до радиодифузери – Известување за остварувањето на обврската за емитување пристапни програми за изборите согласно Изборниот законик – 11.04.2024

ТВ содржини кои ќе бидат прилагодени за лицата со попреченост за време на Изборите 2024

 

Извештаи од надзор над изборното медиумско претставување

Извештај од надзор над изборното медиумско претставување на ТВ Клан Мацедониа (прекршување на член 75 став 1, а во врска со член 75 став 4 алинеја 1 од Изборен законик) – 23.04.2024

Извештај од надзор над изборното медиумско претставување на ТВ Клан Мацедониа (прекршување на член 76-б став 3, а во врска со член 69-а став 2 од ИЗ) – 25.04.2024

Извештај од надзор над изборното медиумско претставување на ТВ Алфа (прекршување на член 75ѓ став 1 од ИЗ) – 2.05.2024

 


Ценовници за платено политичко рекламирање (ППР) за Претседателски избори 2024 

Ценовници за платено политичко рекламирање (ППР) за Парламентарни избори 2024 

 Accessibility

Accessibility