Изречени мерки/печатени медиуми

Подолу наведените извештаи се од спроведени надзори во последниов тековен месец. Сите досегашни извештаи се наоѓаат во полето Мерки/Надзори на горното мени на веб страницата.

Изречени мерки за месец април 2017 година:

НАМ ПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – издавач на магазинот „Мој дом“

МАРМАКС СТЕП ДООЕЛ Скопје – издавач на неделниот весник „Скопско ехо“

Сите изречени мерки и извештаи од спроведени надзори на печатените медиуми, можете да ги најдете на следниот линк:

Изречени мерки и извештаи за печатените медиумиAccessibility

Accessibility