Извештаи од надзори и мерки – издавачи на печатени медиуми

ПОСЛЕДНИ СПРОВЕДЕНИ НАДЗОРИ И ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ

===========================================================================================================================

ИЗВЕШТАИ – ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ 

1. „Нова Македонија“ – издавач РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје

2. „Слободен Печат“ – издавач СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје

3. „Вечер“ – издавач ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје 

4. „Коха“ – издавач КОХА ПРОДУЦТИОН ДОО Скопје

5. „Капитал“ – издавач КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје

6. „Фокус“ – издавач МЕДИА ПЛУС ФОКУС ДООЕЛ Скопје

7. „Битолски весник” – издавач БИТОЛСКИ ВЕСНИК Битола ДОО

8. „M Магазин“ – издавач АТВ МЕДИА КОМПАНИ Скопје /„Авто плус“ – издавач АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

9. „Јени Балкан” – издавач на ЈЕНИ БАЛКАН увоз извоз ДООЕЛ Скопје

10. „Бахче“ издавач ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ Скопје

11. „Јени Балкан Хафтал’к Билтен“ – издавач  ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ Скопје

12. „Лајм“ – издавач ТВ МЕДИА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје

13. „Економија и бизнис” – издавач ЕУРО-МАК КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје

14. „Портрет“ – издавач АНТИЌ МЕДИА ДОО Скопје

15. „Штипски глас“ – издавач ИВ-АН ПРИНТ 16 ДООЕЛ Штип 

16. „Убавина и здравје“ – издавач КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје

17. „Добра Храна“ – издавач КОЛОР МЕДИА ПЛУС  Скопје

18.  „Руски доктор” – издавач КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје

19. „Порта 3“ – издавач БИРО ПРЕС ДОО Скопје

20. „Шења“ – издавач ВИЗИОНИ М ДООЕЛ Скопје

21. „Скопско ехо“- издавач ДРУШТВО ЗА МАРКЕТИНШКИ УСЛУГИ МАРМАКС СТЕП ДООЕЛ Скопје

22. „Македонско Ехо“ – издавач ЕХО МЕДИА ГРУП ДООЕ Скопје

23. „Зенит“ – издавач ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЗЕНИТ ПРЕС ПЛУС 

24. „Зелена берза“ – издавач ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗЕЛЕНА БЕРЗА, Битола 

25. „Лице в лице“ – издавач ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, КОМУНИКАЦИИ И ЗА РАЗВОЈ ПАБЛИК Скопје 

26. InStore” –  издавач КЛИКЕР МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје  

27.  „Емитер“ – издавач ЕМИТЕР ДОО Скопје

28. „Народен лекар“ – издавач Народен лекар ДООЕЛ Скопје 

29. „Спона“ – издавач Српски културно информативен центар Скопје 

30. „The Economist“ – издавач Колор Медиа Плус ДОО Скопје 

ОПШТИ ИЗВЕШТАИ (за повеќе печатени медиуми): Општи извештаи 

Печатени медиуми кои не се издаваат повеќе во печат (избришани од Регистарот на печатени медиуми)Accessibility

Accessibility