Јени Балкан

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Редовен административен надзор јени Балкан  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Вонреден административен надзор Јени Балкан – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 09.12.2020


2016 година

2018 година

2015 година

 Accessibility

Accessibility