Јени Балкан

2021 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

Редовен административен надзор Јени Балкан  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021


2020 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

Вонреден административен надзор Јени Балкан – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 09.12.2020


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Редовен административен надзор Јени Балкан (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.06.2018


2016 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Редовен административен надзор (општ извештај)  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.10.2016

Заштита на изворот на информации

– Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 15.02.2016


2015 година:

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 03.12.2015Accessibility

Accessibility