КАБЕЛ АС КТВ

2019 година

Извештај од спроведен надзор

Регистрација на програмски сервиси и титлување

– Редовен програмски надзор КАБЕЛ АС КТВ  – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 26.06.2019


2018 година

Извештај од спроведен надзор

Регистрација на програмски сервиси и титлување

– Редовен програмски надзор (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.06.2018


2016 година

Извештаи од спроведени надзори

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.201

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси 

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.06.2016

Изречена мерка:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016 

 Accessibility

Accessibility