КАБЕЛ ДОО Струмица

2024 година

Извештаи  од спроведени надзори

Регистрација на програмски пакети, Титлување на програмите кои се реемитуваат

Редовен програмски надзор Кабел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 23.01.2024

Редовен програмски надзор Кабел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  23.01.2024


2023 година

Извештаи  од спроведени надзори

Регистрација на програмски пакети, Титлување на програмите кои се реемитуваат

Редовен програмски надзор Кабел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 07.07.2023

Редовен програмски надзор Кабел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 07.07.2023

Редовен програмски надзор Кабел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 16.02.2023

2022 година

Извештаи  од спроведени надзори

Регистрација на програмски пакети, Титлување на програмите кои се реемитуваат

Редовен програмски надзор Кабел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 28.07.2022

Редовен програмски надзор Кабел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 28.07.2022

Редовен програмски надзор – Кабел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.03.2022

 

2019 година

Извештаи за спроведени надзори:

Титлување на програмите кои се реемитуваат; Реемитување на програмски сервиси

Kонтролен програмски надзор – (член 141 од ЗААВМУ) – 14.05.2019

Редовен програмски надзор – (член 62 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) –  19.04.2019

Изречени мерки јавна опомена

КАБЕЛ ДОО Струмица (член 141 од ЗААМУ) – 25.04.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзо

Титлување на програмите кои се реемитуваат, Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.08.2018

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 08.03.2018


2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; 

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 09.05.2016

Изречена мерка:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016Accessibility

Accessibility