КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Кабел Нет  (член 64 став 2 од ЗААВМУ) – 24.04.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.08.2018

Редовен прогамски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.02.2018


2016 година

Извештаj од спроведен надзор:

Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор  (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016

Изречена мерка:

Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016


2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 03.09.2015 – аналоген пакет

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 03.09.2015 – дигитален пакет

Контролен програмски надзор  (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 30.03.2015 – дигитален пакет

Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио иаудиовизуелни медиумски услуги) – 30.03.2015 – аналоген пакет

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси на КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица – аналоген пакет

Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси на КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица – дигитален пакет


 2014 година

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 31.10.2014 – аналоген пакет

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 31.10.2014 – дигитален пакетAccessibility

Accessibility