КАБЛЕКАЛЛ ДООЕЛ Кичево

image_pdfimage_print

2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ; Реемитување програмски сервис без регулирани авторски и сродни права

Редовен програмски надзор Каблекалл – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  16.02.2023

Редовен програмски надзор Каблекалл – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 16.02.2023

Контролен програмски надзор – Каблекалл – (член 143 став 2 од ЗААВМУ) – 05.01.2023

Редовен програмски надзор Каблекалл – (член 64 став 2, член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 06.07.2023

Редовен програмски надзор Каблекалл– (член143 став 3 од ЗААВМУ) – 06.07.2023


2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility