Канал 16 ДОО Ресен

2019 година

Извештаи за спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор (член 62 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.04.2019

 

 

2018 годинa

Извештаj од спроведен надзор:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор КАНАЛ 16 – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.06.2018


2017 годинa

Извештаj од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 1413  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 19.04.2017


2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор – (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016

Изречена мерка:

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016


2015 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор – (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ) – 16.02.2015 – дигитален пакет

– Контролен програмски надзор – (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 16.02.2015 – аналоген пакет

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.02.2015

 Accessibility

Accessibility