КДС-КАБЕЛНЕТ ДОО Прилеп

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Регистрација на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на програмите на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор – КДС-Кабел Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 26.01.2024

Редовен програмски надзор – КДС-Кабел Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  26.01.2024


2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility