КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.11.2018

Редовен програмски надзoр (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 18.05.2018


2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 144 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.07.2016 – аналоген пакет

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 144 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.07.2016 – дигитален пакет

Изреченa меркa:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016


2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.03.2015 – аналоген пакет

Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.03.2015 – дигитален пакет

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  – 02.02.2015 – дигитален пакет

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  – 02.02.2015 – аналоген пакет


2014 година

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 12.09.2014

Употреба на јазик

– Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумсики услуги – 12.09.2014Accessibility

Accessibility