КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница

2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016

Изречена мерка:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016


2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиуски услуги) – 24.08.2015

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовзуелни медиумски услуги) – 07.07.2015

Изречена мерка: 

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 25.08.2015

 Accessibility

Accessibility