ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА СИГНАЛ

30.03.2015г. – Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнал од операторите на јавните електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (преземи во pdf)

 Accessibility

Accessibility