МХ-Радио Охрид

image_pdfimage_print

2019 година

Извештаи за спроведени надзори/мерка јавна опомена

Сопственичка структура

– Вонреден административен надзор ТРД МХ – Радио ДООЕЛ Охрид (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување) – 15.07.2019

Обезбедување јавност во работењето

– Контролен административен надзор ТРД МХ-Радио ДООЕЛ Охрид  (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 27.05.2019

– Редовен административен надзор ТРД МХ Радио ДООЕЛ Охрид  (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.04.2019

– Дополнет извештај од редовен административен надзор МХ Радио ДООЕЛ Охрид  (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 23.04.2019

– Редовен административен надзор ТРД МХ Радио ДООЕЛ Охрид (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2019

 

2017 година

Извештаи за спроведени надзори

Обезбедување јавност во работењето

– Извештај од редовен административен надзор МХ-Радио Охрид ДООЕЛ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.04.2017Accessibility

Accessibility