МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Скопје

2024 година

Извештаи од спроведени надзори:

Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ; Реемитување програмски сервис без регулирани авторски и сродни права

Редовен програмски надзор Мултимедиа-Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 23.01.2024

Редовен програмски надзор Мултимедиа-Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  23.01.2024


2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ; Реемитување програмски сервис без регулирани авторски и сродни права

Редовен програмски надзор Мултимедиа-Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 15.02.2023

Редовен програмски надзор Мултимедиа-Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 15.02.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Мултимедиа-Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 12.04.2022

Мултимедиа-Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 12.04.2022


2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Мултимедиа–Нет (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 31.08.2021

Редовен програмски надзор Мултимедиа-Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13) – 19.02.2021


2020 година
Извештај од спроведен надзор:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор МУЛТИМЕДИА-НЕТ – (член 64 став 2 и член 141од ЗААВМУ) – 26.08.2020

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 17.05.2019

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Контролен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 18.10.2018

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.08.2018

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 08.03.2018

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

Вонреден програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 од ЗААВМУ) – 4.10.2018

Изречена мерка:

 Реемитување на програмски сервиси

МУЛТИМЕДИА-НЕТ – (член 141 од ЗААВМУ) – 05.10.2018


2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.05.2016 – аналоген пакет

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.05.2016 – дигитален пакет


2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 29.10.2015 – аналоген пакет

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 29.10.2015 – дигитален пакет

 Accessibility

Accessibility