МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Скопје

2024 година

Извештаи од спроведени надзори:

Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ; Реемитување програмски сервис без регулирани авторски и сродни права

Редовен програмски надзор Мултимедиа-Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 23.01.2024

Редовен програмски надзор Мултимедиа-Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  23.01.2024


2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2016 година

2015 година

 Accessibility

Accessibility