Македонски Телеком АД Скопје

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи за спроведени надзори:

Употреба на јазик; реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Македонски Телеком – (член 64 сатв 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 09.09.2021

Редовен програмски надзор Македонски Телеком (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 21.05.2021

 

2020 година

Извештаи за спроведени надзори:

Употреба на јазик; реемитување на програмски сервиси

Редовен програмакси надзор Македонски Телеком АД – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 27.08.2020

Редовен програмски надзор Македонски Телеком АД – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 06.05.2020


2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility