МОБИ СЕРВИС ДООЕЛ Прилеп

2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор МОБИ СЕРВИС – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 26.06.2019


2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Реемитување на програмски сервиси

-Редовен програмски надзор (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.06.2018


2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен надзор (член 141од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 22.01.2017


2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси   

Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 24.12.2015

Употреба на јазик

Контролен програмски надзор (член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.03.2015

Реемитување на програмски сервиси

Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.03.2015

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 31.12.2015


2014 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор ( член 64 став 2 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 16.12.2014 – аналоген пакет 

– Вонреден програмски надзор (член 64 став 2 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 16.12.2014 – дигитален пакет

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 16.12.2017

Употреба на јазик

– Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 16.12.2017Accessibility

Accessibility