МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК-Л ДООЕЛ Гостивар

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Титлување на програмите коишто се реемитуваат, Реемитување на програмски сервиси, Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Вонреден програмски надзор Мултимедија Нетворк Л – (член 143 став 2 ЗААВМУ) – 19.12.2022

Редовен програмски надзор Мултимедија Нетворк Л –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Редовен програмски надзор Мултимедија Нетворк Л – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Редовен програмски надзор Мултимедија Нетворк Л – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 05.05.2022

Редовен програмски надзор Мултимедија Нетворк Л – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 05.05.2022

 

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Титлување на програмите коишто се реемитуваат, Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Мултимедија Нетворк Л –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 23.07.2021

Вонреден програмски надзор Мултимедија Нетворк Л – (член 141 од ЗААВМУ) – 14.04.2021

Редовен програмски надзор Мултимедија Нетворк Л (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 28.01.2021

Вонреден програмски надзор Мултимедија Нетворк Л (член 141 од ЗААВМУ) – 08.01.2021


2020 година

2019 година

2018 година

2016 година

2015 година

 Accessibility

Accessibility