1

Oдлуки/акти од седница бр.28 од 12.07.2018

pdfОдлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018-та година