Општи извештаи

Општ Извештај  – (член 141 од ЗААВМУ) – 04.10.2022

Општ извештај – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 23.03.2022

Општ извештај – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 15.03.2022

Општ извештај – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.03.2022

Општ извештај – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 10.11.2021

Општ извештај – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.10.2021

Општ извештај – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 11.05.2021

Општ извештај за 7 оператори  (член 141 од ЗААВМУ) – 05.01.2021

Општ извештај – 04.01.2021

Општ извештај – (143 став 5 од ЗААВМУ) – 24.09.2020

Општ извештај од вонреден програмски надзор  – (член 143 став 5 од ЗААВМУ) – 07.10.2019

Писмен извештај од извршен контролен програмски надзор – 10.04.2017 Accessibility

Accessibility