Општи извештаи за сите радиостаници

image_pdfimage_print

2021 година:

Општ извештај – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 16.07.2021

Општ извештај (член 41 став 1 од ЗААВМУ) – 21.05.2021

Општ извештај – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 20.04.2021


2020 година:

Општ извештај од редовен административен надзор (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 17.11.2020

Општ извештај од редовен административен надзор (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 17.07.2020

Општ извештај од редовен административен надзор (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 27.05.2020

Општ извештај од редовен административен надзор (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 04.05.2020

Општ извештај од редовен административен надзор (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

Општ извештај од редовен административен надзор  (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

2019 година:

Општ извештај од редовен административен надзор врз  120 радиодифузери (член 15 став 3 од ЗААВМУ) – 18.11.2019

Општ извештај од редовен административен надзор врз 120 радиодифузери (член 15 став 3 од ЗААВМУ) – 25.07.2019

Општ извештај од вонреден административен надзор врз 119 радиодифузери (член 41 ставoви 1 и 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2019

Дополнет Општ извештај за 120 радиодифузери (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 23.04.2019

Општ извештај од редовен административен надзор врз 120 радиодифузери (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2019

Општ извештај од редовен административен надзор врз 119 радиодифузери (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.04.2019

2018 година:

Општ извештај од редовен административен надзор врз 123 радиодифузери (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 20.11.2018

Општ извештај од редовен административен надзор врз 123 радиодифузери (член 15 став 3 од ЗМ) – 23.07.2018

Општ извештај од вонреден административен надзор врз сите радиодифузери (член 15 став 5 од ЗААВМУ) – 31.05.2018

Општ извештај од вонреден административен надзор врз сите радиодифузери (член 41 став 1 од ЗААВМУ) – 20.04.2018

Општ извештај  од редовен административен надзор врз сите радиодифузери (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Општ извештај од редовен административен надзор врз 124 радиодифузери (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Општ извештај од редовен административен надзор врз 124 радиодифузери (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

2017 година:

Општ извештај од редовен аминистративен надзор  (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.11.2017

Општ извештај од вонреден административен надзор (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 03.05.2017

Општ извештај од редовен административен надзор (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.04.2017

Општ извештај од редовен администраивен надзор (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 20.04.2017

Општ извештај од редовен административен надзор  (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 20.04.2017

2016 година:

Општ извештај од редовен административен надзор  (член 13 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2016

Општ извештај од вонреден административен надзор (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2016

Општ извештај од редовен административен надзор (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.04.2016 година

Општ извештај од редовен административен надзор (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 13.04.2016

Општ извештај од вонреден административен надзор (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 12.04.2016

2015 година:

Општ извештај од редовен административен надзор  (член 13 став 3 од Законот за медиуми) – 25.12.2015

Општ извештај од редовен административен надзор (член 13 став 3 од Законот за медиуми) – 28.07.2015

Општ извештај од редовен административен надзор  (член 13 став 3 од Законот за медиуми) – 23.04.2015

 Accessibility

Accessibility