Општи извештаи за сите телевизии

2023 година

Општ извештај – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.07.2023

Општ извештај – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 24.04.2023

Општ извештај – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2023

Општ извештај– (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 27.04.2023


2022 година

Општ извештај – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 25.07.2022

Општ извештај – (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 13.05.2022

Општ извештај – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 29.04.2022

Општ извештај – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 28.04.2022

Општ извештај (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 20.04.2022


2021 година

Општ извештај – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Општ извештај – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 16.07.2021

Општ извештај – (член 41 став 1 од ЗААВМУ) – 21.05.2021

Општ извештај – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 20.04.2021


2020 година

Општ извештај (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 17.11.2020

Општ извештај (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 17.07.2020

Општ извештај (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 27.05.2020

Општ извештај (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 04.05.2020

Општ извештај – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

Општ извештај – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.04.2020


2019 година:

Општ извештај за сите 120 радиодифузери (член 15 став 3 од ЗААВМУ) – 25.07.2019

Општ извештај (член 41 ставoви 1 и 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2019

Општ извештај за сите радиодифузери (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Дополнет Општ извештај за 120 радиодифузери (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 23.04.2019

Општ извештај за 119 радиодифузери (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.04.2019

Општ извештај за 120 радиодифузери (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2019


2018 година:

Општ извештај за сите 123 радиодифузери  од редовен аминистративен надзор – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 20.11.2018

Општ извештај за сите 123 радиодифузери од редовен административен надзор (член 15 став 3 од ЗМ) – 23.07.2018

Општ извештај од вонреден административен надзор врз сите радиодифузери – (член 15 став 5 од ЗААВМУ) – 31.05.2018

Општ извештај од вонреден административен надзор врз сите радиодифузери (член 41 став 1 од ЗААВМУ) – 20.04.2018

Општ извештај од редовен административен надзор – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Општ извештај  од редовен административен надзор врз сите радиодифузери – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Општ извештај од редовен административен надзор за 124 радиодифузери (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Општ извештај од редовен административен надзор за 124 радиодифузери – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 19.04.2018


2017 година:

Општ извештај од редовен аминистративен надзор – 22.11.2017 – член 15 став 3 од Законот за медиуми

Општ извештај од редовен административен надзор  – 19.07.2017 – член 15 став 3 од Законот за медиуми

Општ извештај од вонреден административен надзор  – 10.05.2017 – член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ

Општ извештај од редовен административен надзор – 24.04.2017-  член 15 став 3 од Законот за медиуми

Општ извештај од редовен администраивен надзор 20.04.2017 – член 15 став 1 од Законот за медиуми

Општ извештај од редовен административен надзор 20.04.2017 –  член 15 став 5 од Законот за медиуми


2016 година:

Општ извештај од редовен административен надзор – 24.11.2016 година – член 13 став 3 од Законот за медиуми

Општ извештај од редовен административен надзор – 22.04.2016 година – член 15 став 3 од Законот за медиуми

Општ извештај од редовен административен надзор – 13.04.2016 година – член 15 став 1 од Законот за медиуми

Општ извештај од вонреден административен надзор – 12.04.2016 година – член 41 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


2015 година:

Општ извештај од редовен административен надзор – 25.12.2015 година

Општ извештај од редовен административен надзор – 28.07.2015 година

Општ извештај од редовен административен надзор – 24.06.2015 година

Општ извештај од редовен административен надзор – 24.04.2015 година

Општ извештај од редовен административен надзор – 23.04.2015 година

Општ извештај од редовен административен надзор – 27.02.2015 годинаAccessibility

Accessibility