Општи извештаи

2024 година:

Општ извештај – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 04.04.2024

Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2024

Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 22.02.2024

 

2023 година:

Општ извештај –  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.10.2023

Општ извештај –  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.06.2023

Општ извештај –  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 05.04.2023

Општ извештај –  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2023

2022 година:

Општ извештај — (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 20.04.2022

Општ извештај – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 4.04.2022

Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.02.2022

Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.02.2022

2021 година:

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 21.06.2021

Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 09.06.2021

Општ извештај (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 12.04.2021

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.02.2021

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021

2020 година:

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2020

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.10.2020

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2020

Општ извештaј (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.06.2020

Општ извештај (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2020

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020

Општ извештај за 10 издавачи на печатени медиуми – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.02.2020

2019 година:

Општ извештај–  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.06.2019

Општ извештај (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 25.04.2019

Арс Ламина, Колор Медиа Плус (член 14 став 1 од ЗААВМУ) – 05.04.2019

Општ извештај за 22 издавачи на печатени медиуми (член 14 став 1 од ЗМ) – 27.02.2019

2018 година:

Општ извештај од редовен административен надзор –  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 31.10.2018

Општ извештај од редовен административен надзор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Општ извештај од редовен административен надзор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.06.2018

Општ извештај од редовен административен надзор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Општ извештај од редовен административен надзор  – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Општ извештај од редовен административен надзор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018


2017 година:

Општ извештај од редовен административен надзор 27.06.2017

Општ извештај од редовен административен надзор 19.04.2017 

Општ извештај од редовен административен надзор 27.02.2017


2016 година:

Општ извештај од редовен административен надзор 18.10.2016

Општ извештај од редовен административен надзор 22.06.2016

Општ извештај од редовен административен надзор 07.06.2016

Општ извештај од редовен административен надзор 19.04.2016

Општ извештај од редовен административен надзор 11.02.2016 година

Општ извештај од контролен административен надзор 04.01.2016 година


2015 година:

Општ извештај од редовен административен надзор – 26.10.2015 година

Општ извештај од редовен административен надзор – 14.10.2015 година

Општ извештај од редовен административен надзор – 11.08.2015 година

Општ извештај од контролен административен надзор – 09.06.2015 година

Општ извештај од контролен административен надзор – 26.05.2015 година

Општ извештај од контролен административен надзор – 08.05.2015 година

Општ извештај од контролен административен надзор – 14.04.2015 година

Општ извештај од редовен административен надзор – 16.03.2015 годинаAccessibility

Accessibility