ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Пет НЕТ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.07.2022

Редовен програмски надзор Пет НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 27.07.2022

Редовен програмски надзор Пет Нет  (член 64 став 2 член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 20.01.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Пет Нет – (член 141 од ЗААВМУ) – 28.01.2022

Контролен програмски надзор Пет Нет – (член 141 од ЗААВМУ) – 08.02.2022


2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2016 година

2015 година

 Accessibility

Accessibility