РА Александар Македонски

2023 година

Извештај од спрведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор РА Александар Македонски – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 09.11.2023


2018 година:

Извештај од спроведен надзор

Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови 

– Вонреден административен надзор Радио Александар Македонски Кичево ДООЕЛ (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 07.06.2018


2017 година:

– Решение за преземање мерка-опомена на  Радио Александар Македонски Кичево ДООЕЛ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Александар Македонски Кичево ДООЕЛ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)Accessibility

Accessibility