РА Аљбана Плус

image_pdfimage_print

2020 година

Извештаj од спроведен надзор

Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор – РА Аљбана Плус – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 05.11.2020


2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Сопственичка структура 

– Вонреден административен надзор Радио Аљбана Плус (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Аљбана Плус – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Радио Аљбана Плус (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 15.05.2019

Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Внреден административен надзор Радио Албана Плус – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.06.2019

 

2016 година

– Извештај од контролен административен надзор Радио Аљбана Плус (во целост е постапено по претходното решение)Accessibility

Accessibility