РА Антена 5

image_pdfimage_print

2023 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА Антена 5 – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.11.2023

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА Антена 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 20.06.2022

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор РА Антена 5 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.06.2023

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 18 часа програма на радијата и емитување на доброволно пријавениот процент македонска музика

Редовен програмски надзор РА Антена 5 –  (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 09.06.2023


2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility