РА БИ-КИ-АЛ

image_pdfimage_print

2019 година:

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Програмски концепт

– Контролен административен надзор РА БИ-КИ АЛ ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Обезбедување јавност во работата на издавачите на медиуми

– Контролен административен надзор РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола (член 15 став 1 од Закон за медиуми) – 03.06.2019

– Редовен административен надзор РА БИ КИ АЛ ДООЕЛ Битола  (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 27.06.2019

 

2018 година:

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Обезбедување јавност во работата на издавачите на медиуми, програмски концепт

– Вонреден административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 30.07.2018

– Контролен административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 30.08.2018

– Редовен административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола  (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 23.07.2018

– Контролен административен надзор – РА БИ КИ АЛ ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен програмски надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола– (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018


2017 година:

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Програмски концепт

– Извештај од контролен административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)


2016 година:

Извештај од спроведен надзор/мерка опомена

Програмски концепт

– Извештај од контролен административен надзор –  РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ БитолаAccessibility

Accessibility