РА Ди-Џеј

image_pdfimage_print

2016 година:

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на РА ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

-Извештај од рконтролен административен надзор РА ДИ-ЏЕЈ Славе Струга  – (член 15 став 1 од Законот медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на РА ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга – не ја исполнил обврската од член 15 став 1 од Законот за медиуми

– Извештај од административен надзор врз работата на РА ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга – не ја исполнил обврската од член 15 став 5 од Законот за медиуми

– Извештај од контролен надзор врз работата на РА ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга – (ја исполнил обврската од член 13 став 3 од Законот за медиуми


2015 година:

– Решение за преземање мерка против РА ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга – (член 13 став 3 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга – (член 13 став 3 од Законот за медиуми)


2014 година:

– Решение за преземање мерка против “РА Ди-Џеј” Струга (член 13 став 3 од Законот за медиуми).

– Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на РА “ДИ-ЏЕЈ” ДООЕЛ Струга (член 13 став 3 од Законот за медиуми)Accessibility

Accessibility