РА Фортуна

2023 година

Извештај од спроведен надзор 

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА Фортуна – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.11.2023


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен админстративен надзор – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор –  Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 26.04.2018


2017 година

– Извештај од контролен програмски надзор – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Решение за преземање мерка-опомена – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Извештај од вонреден програмски надзор – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)


 

2015 година

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – ( не се констатирани прекершувања од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година

pdfИзвештај од редовен надзор на ТРД РАДИО ФОРТУНА ДООЕЛ Скопје емитуван на 6 декември 2014 година (обврски за емитување на аудио комерцијални комуникации и емитување инструментална музика од македонски автори и автори на етничките заедници) Accessibility

Accessibility