РА Мерак 5 ФМ

image_pdfimage_print

2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор –  РА Мерак – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2018


2017 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Јавност во работата на издавачите на медиуми

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на РА Мерак 5 ФМ ДОО Велес – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 29.06.2017

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Мерак 5 ФМ ДОО Велес – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2017

 

 Accessibility

Accessibility