РА Плус Форте

2023 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА Плус Форте – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.11.2023


2017 година:

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на РА Плус Форте ДООЕЛ Тетово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка-опомена на ТРД Плус Форте ДООЕЛ Тетово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Плус Форте ДООЕЛ Тетово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)Accessibility

Accessibility