1

РА Плус Форте

2017 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Програмски концепт

– Извештај од контролен административен надзор Радио Плус Форте ДООЕЛ Тетово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 29.06.2017

– Извештај од редовен административен надзор Радио Плус Форте ДООЕЛ Тетово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2017