РА Пулс

2023 година

Извештај од спроведен надзор 

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор РА Пулс – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 13.11.2023


2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Пулс ДООЕЛ Неготино (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – РА Пулс ДООЕЛ Неготино – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2018

 

2017 година

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на Радио Пулс ДООЕЛ Неготино – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Решение за изрекување мерка-опомена на  Радио Пулс ДООЕЛ Неготино – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Пулс ДООЕЛ Неготино – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)Accessibility

Accessibility