РА Метрополис

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување програма на радио

Редовен програмски надзор РА Метрополис – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА Метрополис – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен административен надзор РА Метрополис– (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.05.2022


2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

 Accessibility

Accessibility