РА Метрополис

2024 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите

Контролен програмски надзор РА Метрополис – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

  • Мерка јавна опомена РА Метрополис – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 26.01.2024

Вонреден програмски надзор Радио Метрополис (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 15.01.2024


2023 година

2021 година

2020 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility