Магазин „Руски доктор“

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Руски Доктор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Вонреден административен надзор Руски доктор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 16.03.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Руски доктор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Редовен административен надзор Руски доктор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Руски доктор (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020


2019 година

2018 година

2017 година

 

 Accessibility

Accessibility