САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница

2016 година

Извештаи од спроведени надзори

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.04.2016 – дигитален пакет
– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.04.2016 – аналоген пакет
– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.04.2016 – дигитален пакет


2015 година:

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.02.2015

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.02.2015Accessibility

Accessibility