Сектор за координација и поддршка на работата на Директорот и на Советот на Агенцијата

Адреса:       ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје

Адреса на е-пошта:       d.ljubevska@avmu.mk
Телефон:       (02) 3103 447
Факс:       (02) 3103 401

Информација:       Известување: За сите прашања, што се однесуваат на плаќањето на радиодифузната такса и водењето на регистарот на обврзници на радиодифузна такса, директно стапете во контакт со Македонската радиотелевизија преку сајтот www.mrt.com.mk.

 

    Испратете копија од оваа порака на вашата адреса    Accessibility

    Accessibility