Сектор за стратешко планирање и авторски права

Адреса:       “Makedonija” 38 1000 Skopje

Адреса на е-пошта:       m.dovleva@avmu.mk
Телефон:       (02) 3103 431
Факс:       (02) 3103 401

Информација:       Известување: За сите прашања, што се однесуваат на плаќањето на радиодифузната такса и водењето на регистарот на обврзници на радиодифузна такса, директно стапете во контакт со Македонската радиотелевизија преку сајтот www.mrt.com.mk.

 

    Испратете копија од оваа порака на вашата адреса    Accessibility

    Accessibility